Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

TRANSFORMACIJA V NOVI DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.

Zakaj smo se v Sloveniji odločili za vzpostavitev novega koordinatnega sistema?

V Sloveniji imamo prostorsko podatkovno infrastrukturo zelo dobro razvito. Razpolagamo z veliko digitalnimi prostorskimi podatki, ki potrebujejo sodoben koordinatni sistem. Ta mora biti ustrezno realiziran na področju celotne države in povezljiv z evropskim in svetovnim sistemom. Določitev in uporaba novega koordinatnega sistema postaja nujnost. Eden od pomembnih razlogov je tudi razvoj nove satelitske in mobilne telekomunikacijske tehnologije, ki praktično vsem na enostaven način omogoča določanje približnega položaja s pomočjo pametnih naprav. Za natančno določanje položaja ne potrebujemo več velikega števila geodetskih točk, povezanih v različne geodetske mreže, ampak manjše število zemeljskih GNSS-postaj, ki omogočajo izvajanje ustreznih opazovanj.

KOORDINATNI SISTEM SLOVENIJE

Slovenski koordinatni sistem tvorita: • horizontalni koordinatni sistem in • vertikalni koordinatni sistem. Kljub dejstvu, da je Slovenija že vzpostavila novi koordinatni sistem, skladen z evropskim, se v praksi še vedno uporablja tudi stari horizontalni koordinatni sistem z oznako D48/GK.

Dokumenti

.pdfPredstavitvena brošura transformacije v nov državni koordinatni sistem

Videogalerija

Nazaj