Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Vpliv podzemne vode na gradnjo v urbanih območjih

dr. Mihael Brenčič, univ.dipl.inž.geol.

Sodobne gradnje na urbanih območjih vedno bolj in bolj posegajo pod površino tal. Poleg pogojev vezanih neposredno na mehanske lastnosti kamnin in zemljin se v njih pojavlja tudi podzemna voda, ki vpliva na statične razmere, hkrati pa lahko prihaja do vdorov vode v gradbene jame in v skrajnih primerih tudi do erozije v okolici. Poleg vpliva na gradnjo je podzemna voda na urbanih območjih pomembna tudi kot vir pitne vode (npr. območje Ljubljane, Maribora), kar terja, da moramo med gradnjo poskrbeti tudi za preprečevanje negativnih vplivov na kemijsko in količinsko stanje podzemne vode.

V predavanju bodo prikazne interakcije gradbenega objekta in podzemne vode v urbanih okoljih na podlagi prikaza tipičnih hidrogeoloških razmer v tleh. Sledil bo pregled problemov, ki se lahko pojavijo ob posegih v tla. Predavanje bo prikazalo smernice za projektiranje in izvedbo objektov v tleh na katere vpliva prisotnost podzemne vode ter smernice za zaščito podzemne vode pred negativnimi vplivi.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj