Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Za PROJEKTANTE: Naloge in obveznosti projektanta po GZ-1, Uredbi o razvrščanju objektov in Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Aleksandra Velkovrh, univ.dipl.inž.grad.


V predavanju bodo predstavljene obveznosti, vsebina in obrazci za projektante, vezano na:

 • GZ-1,
 • Uredbo o razvrščanju objektov in
 • Obrazce po Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Program izobraževanja:

 1. Pogoji za projektanta
 2. Prevzem posla, določitev obsega storitve projektiranja:
  1. priprava projektne naloge
  2. projektiranje
  3. pridobivanje geodetskega posnetka, geomehanskega poročila, PP, mnenje, gradbenega dovoljenja …
  4. preveritev stanja zemljišč, služnosti, stavbne pravice
  5. preveritev obstoječega objekta, dovoljenja, legalnost
 3. Projektantska pogodba,
  1. podizvajalci ali
  2. sodelovanje več projektantov, vodilni projektant
 4. Izdelava in odgovornosti glede projektne dokumentacije DPP; DGD; PZI; PZO; DSP; PID; PL, obrazci iz pravilnika
 5. Projektna dokumentacija za;
  1. gradnjo z gradbenim dovoljenjem ali
  2. brez gradbenega dovoljenja (vzdrževanje, VDJK)
  3. manjše rekonstrukcija, za PI-G - novost
  4. obrazci iz pravilnika
 6. Popisi del - novost
 7. Pridobivanje projektnih pogojev, mnenj, gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja
 8. Zagotovitev sodelovanja projektanta pri gradnji - novost
 9. Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljena
 10. Sprememba gradbenega dovoljenja
 11. Uporabna dovoljenja za obstoječe objekte – novost
 12. Prekrški

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj