Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Zajem požarne vode – nova smernica

Janez Balantič, mag.okolj. / Gregor Kušar, univ.dipl.kem.

Ukrepi za zajem požarne vode so smiselni v vseh obratih, kjer se uporabljajo ali skladiščijo tekočine ali trdne snovi, ki so nevarne za vodno okolje oziroma lahko v primeru požara postanejo nevarne za vodno okolje. Obrat se tako lahko izogne visokim stroškom za odpravo posledic (sanacija tal, čiščenje in popravilo kanalizacije, škoda na komunalnih čistilnih napravah), ki jih  zavarovalnice morda ne krijejo.

Pri novogradnjah je ukrepe za zajem požarne vode potrebno izvesti za  veliko večino objektov in to skoraj brez večjih dodatnih stroškov. Pri obstoječih objektih je smiselno preveriti stanje in se na podlagi izračunov odločiti ter izvesti ukrepe za zajem.

Ta smernica je namenjena tako družbam, ki izdelujejo in se ukvarjajo s tovrstnimi materiali kot tudi pooblaščenim inženirjem (MSG, MSS, MST) in podaja informacije o načrtovanju in realizaciji/izvajanju preventivnih ukrepov za zajem požarne vode.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj