Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Zaščitni ukrepi v nizkonapetostnih električnih inštalacijah, zaščita pred električnim udarom (SIST HD 60364-4-41)

Marko Kotnik, univ.dipl.inž.el.

Mednarodni standard je osnovna varnostna publikacija, ki je namenjena tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodil IEC 104 in ISO/IEC 51. 

V skladu z načeli vodila IEC 104 morajo tehnični odbori pri pripravi, dopolnitvi ali reviziji publikacij uporabiti katero koli osnovno varnostno publikacijo, kot je standard IEC 61140. 

Ta mednarodni standard se uporablja za zaščito oseb in živali pred električnim udarom. Namen je podati temeljna načela in zahteve, ki so skupne električnim inštalacijam, sistemom in opremam ali so potrebne za njihovo uskladitev, brez omejitev glede razpona napetosti ali toka oz. vrste toka in frekvenc do 1000 Hz. 

Nekatere točke v tem standardu se nanašajo na nizko- in visokonapetostne sisteme, inštalacije ter opreme. V tem standardu je nizka napetost vsaka nazivna napetost do vključno 1000 V pri izmeničnem toku ali 1500 V pri enosmernem toku, visoka napetost pa vsaka nazivna napetost nad 1000 V pri izmeničnem toku ali 1500 V pri enosmernem toku. Opozoriti je treba, da je za učinkovito zasnovo in izbiro zaščitnih ukrepov treba upoštevati vrste napetosti, do katerih lahko pride, in njihove valovne oblike, tj. napetost pri izmeničnem ali enosmernem toku, sinusni, fazno nadzorovani in dodani enosmerni tok ter možno kombinacijo teh oblik. Inštalacije ali oprema lahko vplivajo na valovno obliko napetosti, npr. prek razsmernikov ali pretvornikov. Tokovi, ki tečejo pri običajnih delovnih pogojih in med motnjami, so odvisni od opisane napetosti.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj